Príbeh medi – Smolník

Prvý projekt občianskeho združenia GeoTour pre podporu cestovného ruchu v Smolníku. Začiatok realizácie projektu: druhá polovica roku 2020.

Občianske združenie sa realizovalo v dvoch oblastiach. Prvá-Expozícia historického baníctva v nevyužívaných podzemných priestoroch Reštaurácie Alžbeta v centre obce. Druhá-definovanie ďalších tém, ktoré by mohli zvýšiť geoturistický potenciál Smolníka. Vypracovali sme projekt „Geoturistický náučný chodník Rotenberg“, ktorý bol v rámci programu KSK - Terra Incognita finančne podporený. V roku 2022 bol geoturistický náučný chodník sprístupnený verejnosti.

Hneď od začiatku sa najväčším lákadlom pre návštevníkov stala ručne kresaná „Dolná štôlňa“ (štôlňa František). V historickej expozícii v podzemí Alžbetky sme okrem plnenia predstáv o jej poslaní a pôsobení na návštevníka, riešili veľmi vysokú vlhkosť v priestoroch expozície.

Koncom roka 2022 sme vyzmáhali a sprístupnili cca 40 m podzemnú spojovaciu chodbu od štátnej cesty z centra obce do expozície, čím sme vetranie podzemných priestorov Alžbetky vyriešili. Sprístupnením expozície podzemnou chodbou sa zatraktívni vstup do expozície.

Občianske združenie GeoTour pripravuje ďalšie projekty, najmä také, ktoré sa týkajú unikátnych historických vodných diel v Smolníku, čím chceme naďalej zvyšovať atraktívnosť destinácie Smolník.