Príbeh medi – Smolník

Projekt je realizovaný v nadväzujúcich etapách, v rôznych miestach Smolníka. Jeho cieľom je modernými formami predstaviť slávu bývalého kráľovského banského mesta Smolník a historického medeného baníctva v Smolníku a blízkom okolí prostredníctvom poznávania objektov kráľovského mesta, sprevádzaním po reliktoch banskej techniky, ale aj využitím virtuálnej reality, audiovizuálnej techniky, náučných moderných techník, spoločenských hier, súťaží a výstav tak, aby bol návštevník pútavou formou postupne vťahovaný do histórie smolníckeho medeného baníctva, vývoja banskej techniky a technológií v baníctve a hutníctve.

Projekt je realizovaný v uzavretých priestoroch a v exteriéroch a je určený pre širokú vrstvu návštevníkov aby zaujal deti, mládež, dospelých, rodiny s deťmi, nadšencov aj odbornú verejnosť.

Realizácia projektu by mala podporiť zamestnanosť obyvateľov, podporou súkromného sektoru v oblasti ubytovania, stravovania, umeleckej výroby, prenájmu netradičných dopravných prostriedkov, zvýšením predaja tovarov v obci, zvýšením aktivity obyvateľov pri propagácii Smolníka ako turistickej destinácie, aby sa postupne  stal vyhľadávaným turistickým centrom regiónu.