Náučný chodník Rotenberg

Štôlne a dobývky na Rotenbergu (Červenom vrchu) patria medzi najvzácnejšie zachované relikty historického baníctva na Slovensku. Historické banské práce na vrchu Rotenberg nad Smolníckym potokom boli zahájené už v 14. storočí.

Otvorenie spodnej časti Geoturistického náučného chodníka Rotenberg sa predpokladá koncom októbra 2021.

Trasa geoturistického chodníka začína pri Nepomuckého kaplnke na východnom okraji Smolníka, pri domčeku budúceho Informačného centra občianskeho združenia GeoTour, zvanom „Infodom“. Geoturistický chodník smeruje na kopec Červený vrch ku šachte a štôlňam na Rotenbergu, s pokračovaním na vrch kopca k starým dobývkam a pingám. Na chodníku budú osadené lavičky, informačné tabule a QRC stĺpiky, ktoré budú plniť dvojitú úlohu, navigovať turistu po trase náučného chodníka a poskytovať mu prostredníctvom QR kódov informácie súvisiace s historickou banskou činnosťou na Rotenbergu a v okolí.

Projekt je určený pre všetky vekové kategórie, pre laickú aj odbornú verejnosť. Geoturistický náučný chodník Rozenberg je vhodný aj pre praktickú výučbu na základných, stredných aj vysokých školách a je vhodnou ukážkou aplikácie geoturizmu v praxi.