Návštevný poriadok

Svoju návštevu môžete nahlásiť (najlepšie aspoň deň vopred) telefonickysprievodcom historickej expozície a geoturistickým náučným chodníkom.

Návšteva expozície historického baníctva v Alžbetke
Ing. Ladislav Macko, mobil: 0905814124
Mgr. Vanda Winkler, mobil: 0907305413
Janka Toplanská, mobil: 0907913172

Návšteva geoturistického náučného chodníka Rotenberg so sprievodcom a návšteva štôlní
Jaroslav Gerhart, mobil: 0905547160

Hromadné návštevy objednávajte vopred na adrese info@geoturizmus.sk

Odporúčaný čas návštev v roku 2023

Expozícia historického baníctva: 5. jún až 30. september 2023
Geoturistický náučný chodník a návštevy štôlní 5. jún až 30. september 2023

VSTUPNÉ

Formou darov a darovania finančných prostriedkov v prospech občianskeho združenia GeoTour priamo sprievodcom

V expozícii múzea

Dieťa v predškolskom veku: 1 €
Žiak základnej školy: 2 €
Ostatní: 3 €

Na Geoturistickom náučnom chodníku Rotenberg

Vstup do baní 5€ dospelí, 3€ deti od 6 do 15 rokov

Sprevádzanie po geoturistickom chodníku

5€ dospelí, 3€ deti od 6 do 15 rokov

Osobitné požiadavky – odborný výklad, sprevádzanie v anglickom, alebo nemeckom jazyku, objednajte na adrese info@geoturizmus.sk, minimálne 7 dní vopred.

prof. Pavol Rybár
predseda oz GeoTour