Projekty

Príbeh medi – Smolník

Obdivované historické banské technológie, objekty a idey známe v habsburskej a CK monarchii, akými boli Banský inšpektorát (Kamerhof), banícka škola, mincovňa, divadlo, ale aj relikty starých banských diel a technológií.

Náučný chodník Rotenberg

Štôlne a dobývky na Rotenbergu (Červenom vrchu) patria medzi najvzácnejšie zachované relikty historického baníctva na Slovensku. Historické banské práce na vrchu Rotenberg nad Smolníckym potokom boli zahájené už v 14. storočí.