Ponuka pre učiteľov 2. stupňa ZŠ a SŠ

Smolnícke múzeum – Príbeh medi

Všetkým návštevníkom zabezpečíme poldeň plný zážitkov, prekvapení a kvízov v podzemnom banskom múzeu a na „Námestíčku“ na náučnom chodníku.

Nezabudnuteľný zážitok čaká návštevníkov počas návštevy niekoľkostoročnej ručne kresanej bane. Na „Námestíčku“, môže mládež vyjadriť svoje pocity a pýtať sa na všetko, čo videli, alebo by chceli vedieť. 

Prehliadky a kvízy prispôsobíme veku návštevníkov.

Informácie a objednávky na:

info@geoturizmus.sk
Mobil: 0903800490
Pavol Rybár, GeoTour, Košice