Ponuka pre učiteľov 1. stupňa ZŠ

Smolnícke múzeum deťom

Detským návštevníkom zabezpečíme poldeň plný zážitkov, prekvapení a kvízov v podzemnom banskom múzeu.

Nezabudnuteľný zážitok čaká deti počas návštevy niekoľkostoročnej ručne kresanej bane. Na neďalekom Námestíčku, ktoré je súčasťou náučného chodníka môžu vyjadriť svoje pocity a pýtať sa na všetko, čo videli, alebo by chceli poznať o získavaní zlata a medi v Smolníku, o starých baníkoch a o permoníkoch.

Informácie a objednávky na:

info@geoturizmus.sk
Mobil: 0903 800 490
Pavol Rybár, GeoTour, Košice