Partneri

Univerzity a školy

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
TU Bergakademie Freiberg, Nemecko
Miskolci Egyetem, Műszaki Anyagtudományi Kar, Maďarsko
Základná umelecká škola - výtvarný odbor, Kováčska 43 Košice
Základná škola s materskou školou Smolník

Sponzori

Energogaz a.s.
Obec Smolník
Lesy Smolník, sro
Košice Región Turizmus
Terra incognita Košický kraj
Košický samosprávny kraj
Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce (SSTVP) Banská Bystrica
Hubert Franko, Smolník
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník

Múzeá

Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica
Expozícia História baníctva na Spiši, Spišská Nová Ves

Organizácie a spolky

Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska
Banícky spolok Spiš
Geopark Zemplín
Oz. Ommis Terra, Banská Štiavnica
Collegium Myssle, Nižná Myšľa
Galéria Babka, Kovačica, Srbsko

Odborné a vedecké časopisy v oblasti geoturizmu

Acta Geoturistica
Geotourism/Geoturystyka
Banícke slovo (občasník Baníckeho spolku Spiš)