O nás

Občianske združenie GeoTour

Občianske združenie GeoTour spočiatku pôsobilo v Banskej Štiavnici a okolí, keď mimo iných aktivít vypracovalo „Strategický dokument rozvoja zážitkového turizmu lokality Banská Štiavnica a okolie”, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom mesta Banská Štiavnica. V rokoch 2017 a 2019 občianske združenie realizovalo úspešné Letné školy s názvom „Innovations on Raw Materials“ v Banskej Štiavnici, ktorých sa zúčastnili doktorandi z univerzít v šiestich európskych štátoch, na ktorých prednášali poprední vysokoškolskí pedagógovia z piatich európskych univerzít.

Občianske združenie organizovalo v rezorte Salamandra, Horný Hodrušský tajch, úspešnú medzinárodnú konferenciu „Geotour 2018“ o geoturizme, banskom turizme, udržateľnom rozvoji a ochrane životného prostredia.

Historické kráľovské banské mesto Smolník

Začiatkom roka 2020 občianske združenie GeoTour preorientovalo svoju pozornosť na východné Slovensko, do historického kráľovského banského mesta Smolník, ktorého história sa v mnohom podobá Banskej Štiavnici. Ale zatiaľ čo väčšina Štiavničanov je na svoju banícku minulosť a slávu hrdá, mnohí Smolníčania si slávnu minulosť neuvedomujú.

Štiavničania postavili svoj rozvoj na geoturizme a banskom turizme a Smolníčanom by sme radi ukázali, že to je cesta aj pre nich, ako prezentovať obdivované historické banské technológie, objekty a idey známe v habsburskej a CK monarchii, akými boli Banský inšpektorát (Kamerhof), banícka škola, mincovňa, divadlo, ale aj relikty starých banských diel a technológií.

Cieľom občianskeho združenia je pomoc pri zveľadení bývalého kráľovského mesta Smolník v úzkej spolupráci s vedením obce, pozdvihnúť sebavedomie obyvateľov, aby si uvedomili, že sú nasledovníkmi mesta, ktoré svojim významom prekračovalo hranice Uhorska a habsburskej monarchie a v neposlednom rade by sme chceli zlepšiť ekonomické a spoločenské podmienky života v Smolníku.

Ciele občianskeho združenia

Občianske združenie GeoTour pripravilo začiatkom roka 2020 projekt „Príbeh medi – Smolník“, s ktorým sa obrátilo na starostu obce Smolník Radoslava Dlugoša. Po vzájomných konzultáciách bol projekt predložený Obecnému zastupiteľstvu, ktoré projekt a dočasný prenájom priestorov v prospech oz GeoTour napokon schválilo.

Projekt samotný sa začal realizovať inštaláciou expozície historického baníctva v podzemných priestoroch Reštaurácie Alžbeta. Väčšinu exponátov, ktoré sme mali do toho času dočasne umiestnených v pôvodných klenbových pivničných priestoroch u pána Vasilca v Priváte Marianna, sme premiestnili do Alžbetky a súčasne sme v expozícii začali uplatňovať aj informačné technológie.

Prvou aktivitou, ktorá mala zviditeľniť Smolník doma aj v zahraničí mala byť medzinárodná konferencia „Príbeh medi – Smolník“ v priestoroch Reštaurácie Alžbeta, ktorej súčasťou malo byť aj otvorenie baníckej expozície v podzemí. Účasť na konferencii prisľúbili domáci aj zahraniční účastníci. Práce na expozícii skomplikovala situácia s COVID-19 a plánovanú konferenciu aj otvorenie expozície sme museli odložiť. Pred Vianocami 2020 sa konala iba on-line konferencia bez otvorenia výstavy. Konferencia však splnila svoj cieľ a Smolník bol prezentovaný ako atraktívna turistická destinácia.

Ďalšie naše aktivity sa viažu na bývalý Dom sociálnych služieb – DSS – situovaný pri Nepomuckého kaplnke. Ten by sa mal stať v blízkej dobe centrom aktivít cestovného ruchu v obci a blízkom okolí.

V súčasnosti sa rozbieha projekt „Geoturistický náučný chodník Rotenberg“ a zahajujú sa práce na sprístupnení priestorov Turistického a informačného centra v bývalom objekte DSS.

Vzhľadom k tomu, že väčšina členov občianskeho združenia bola pri tvorbe študijného programu Geoturizmus na Fakulta BERG TU v Košiciach a zúčastnila sa mnohých projektov implementácie geoturizmu a banského turizmu vo viacerých krajinách Európy, chceli by sme tieto znalosti ponúknuť aj žiakom základných a stredných škôl, a to nielen v Smolníku a blízkom okolí. Ponuka sa týka teoretickej a praktickej výučby geológie a ochrany životného prostredia, ale chceli by sme naučiť žiakov a študentov - ako a čo ponúkať v oblasti cestovného ruchu, ako vytvoriť projekt, ako ho realizovať formou geoturizmu a banského turizmu v historických banských územiach.

Hornouhorská banská cesta

Pre domácich a zahraničných študentov stredných a vysokých škôl oz GeoTour plánuje ponúknuť viacdňové praxe, tábory, alebo letné školy v Smolníku a širšom okolí, orientované na teoretické a praktické znalosti v oblasti geoturizmu a banského turizmu.

Plánujeme oživiť atraktívny „spiaci“ projekt „Hornouhorská banská cesta“, kde hlavní protagonisti projektu sú dnes členmi oz GeoTour, spoločnými aktivitami zúčastnených miest a obcí na úrovni škôl, banských spolkov, turistických organizácií a samospráv.

Zároveň s predstaviteľmi obce Smolník pripravujeme balík programov pre rozšírenie turizmu v obci. Získanie finančných prostriedkov hlavne prostredníctvom úspešných projektov a sponzorstva aktivity urýchli a skvalitní. Bez projektových a sponzorských peňazí sa všetky aktivity spomalia.

Očakávame, že pre úspech akcií v prospech Smolníka sa nám podarí v Smolníku a okolí nadviazať spoluprácu aj s inými subjektmi na takej úrovni, akú máme doposiaľ s OÚ Smolník a niektorými súkromnými osobami v Smolníku.

Občianske združenie GeoTour so sídlom v Košiciach

Založené v roku 2017.
Identifikačné údaje:
Adresa: GeoTour oz. Kuzmányho 33, 040 01 Košice
IČO: 50827201
Registrácia MV SR, r.č. VVS/1-900/90-51029
Bankové spojenie: Fio banka, a.s.
IBAN: SK0283300000002301207784
BIC/SWIFT:FIOZSKBAXXX

Členovia občianskeho združenia

Prof.h.c. Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD. – predseda
RNDR. Karol Weis, PhD.
doc. Mgr. Mário Molokáč, PhD.
doc. Ing. Ľubomír Štrba, PhD.
doc. Ing. Ladislav Hvizdák, PhD.
doc. Ing. Lucia Domaracká, PhD.
doc. Ing. Marcela Taušová, PhD.
Mgr. Mária Muchová Schejbalová, PhD.