OBJAVUJ

krajinu, históriu, Slovensko

SMOLNÍCKE MÚZEUM

V apríli 2023 sme deklarovali vznik Smolníckeho múzea pozostávajúceho z dvoch častí: Expozícia v podzemných priestoroch Reštaurácie Alžbeta a Expozícia v prírode – Geoturistický náučný chodník Rotenberg a ručne kresané štôlne na Rotenbergu.

ZAŽITE MÚZEUM

Kliknite na odkaz a získate o ňom predstavu, ale lepšie je múzeum zažiť osobne.

Symbol Smolníckeho múzea

Kresba s mimoriadnou ikonografickou hodnotou je skvelou prezentáciou historického smolníckeho baníctva a tým najlepším symbolom Smolníckeho múzea.

Na obrázku držia dvaja baníci v aušusníckej uniforme s olejovými kahancami v rukách ozdobnú mierku. Nad nimi sediaca žena má na čele znak medi, muž znak železa, čo sú symboly dobývaných kovov v Smolníku. Na obraze vpravo sú dva meračské prístroje – šincojgy, ktoré sa v tom čase používali pri meraní v baniach, vľavo je dymiaca hutnícka pec.

Parerga „Alegória banských vied“ je umiestnená v pravom dolnom rohu banskej mapy Smolníka z roku 1764. Kresba L.M. de Elzenbaum a Wiesenheim, 00137 HKG

Ponuka pre základné a stredné školy

Pripravte deťom a študentom nezabudnuteľný zážitok počas návštevy niekoľkostoročnej ručne kresanej bane a zažite poldeň plný prekvapení a kvízov v podzemnom banskom múzeu a na „Námestíčku“ na náučnom chodníku.